•  
 • Korosi Innovations Ltd.

  • Advertising/Marketing Agency
  30 Concourse Gate
  Unit 39
  Ottawa, ON K2E 7V7
  (613) 224-7575
  (613) 224-9266 (fax)